Строительные работы и составление смет

Строительные работы и составление смет

ПЕРЕЛ1К Р0Б1Т
ПРОВАДЖЕННЯ Г0СП0ДАРСЬК01Д1ЯЛЬН0СТ1, ПОВ'ЯЗАНОПЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'бКТ/В АРХ1ТЕКТУРИ
3. 00. 00 БУД1ВЕЛЫЧ1 ТА МОНТАЖН1РОБОТИ
3. 01. 00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА
ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦИИ
БУД1ВЕЛБ I СПОРУД
3. 01. 01 Iнженерна подготовка буд/вництва
3. 01. 01. 02 розбирання буд/вель, споруд, мереж
3. 01. 02 Г*оунтових
3. 01. 02. 04 розробка котловашв та траншей
глибиною понад 2 м
3. 01. 04 Фундамент/в
3. 01. 04. 03 зб!рних та монол/тних
3. 01. 06 Металевих
3. 01. 06. 01 окремих конструктивних елемент/в
3. 01. 07 Бетонных та зал/зобетонних
монол/тних
3. 01. 07. 01 окремих конструктивних елемент/в
3. 01. 08 Бетонних та зал/зобетонних зб/рних
3. 01. 08. 01 окремих конструктивних епемент'ю
3. 01. 09 Кам'яних та армокам'яних
3. 01. 09. 01 з цегли, камен'т, блош висотою до 15 м
3. 01. 10 Дерев'яних
3. 01. 10. 01 31 звичайно/деревини
3. 01. 12 Пол/мерних, пластикових,
комб/нованих (двохшарових,
трьохшарових тощо)
3. 02. 00 РОБОТИ 3 ОПОРЯДЖЕННЯ КОНСТРУКЦИЙ
ТА УСТАТКУВАННЯ
3. 02. 01 Опорядження фасад/в
3. 02. 01. 01 штукатуренням
3. 02. 01. 04 др/бноштучними виробами
3. 02. 01. 05 фасадними системами
3. 02. 02 Установления в/кон, в/трин, в/траж/в,
зештних л/хтар/в, дверей, вор/т
тощо
3. 02. 03 Скл/ння
3. 02. 04 Опорядження прим/щень
3. 02. 04. 01 звичайним штукатуренням
3. 02. 04. 02 декоративним штукатуренням
3. 02. 05 Облицювання прим/щень
3. 02. 05. 01 штучними виробами
3. 02. 05. 03 дерев'яними виробами
3. 02. 06 Стель
3. 02. 06. 01 штукатуренням
3. 02. 06. 02 шдв/сних
3. 02. 06. 03 натяжних
3. 02. 07 Шдлог
3. 02. 07. 01 звичайних у прим/щеннях житлового,
громадського та виробничого
призначення
3. 02. 08
3. 02. 08. 01
3. 02. 08. 03
3. 02. 10
3. 02. 11
3. 04. 00
3. 04. 01
3. 04. 02
3. 04. 03
3. 04. 07
3. 04. 07. 01
3. 04. 07. 02
3. 07. 00
3. 07. 01
3. 07. 02
3. 07. 03
3. 09. 00
3. 09. 00-16
3. 09. 00-22
3. 10. 00
3. 10. 01
3. 10. 01. 01
3. 10. 01. 02
3. 10. 01. 03
3. 10. 01. 05
3. 10. 02
3. 10. 02. 01
4. 00. 00
4. 04. 00
4. 04. 01
4. 04. 01. 01
4. 04. 02
4. 04. 02. 01
/ УЖлЧ ЪмМРао. *: *»" «К
Начальник тепе,
Держархбудконтролю
у Донецькш облает % %
Ч'
Улаштування покр'шель
Рулонн; покр/вл/
Покр/вл/13 штучних матер/ал/в
Малярн/ роботи
Шпалерн/ роботи
МОНТАЖ ВНУТР1ШН1Х
1НЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ,
ПРИЛАД1В IЗАС0Б1В
ВИМ1РЮВАННЯ
Водопроводу та канал/заци
Опалення
Вентиляцп / кондицюнування
пов/тря
Електропоста чання,
електрообладнання /
електроосв/тлення
об'скт/в виробничого призначення
об'ект/в житлового та
громадського призначення
ЗАХИСТ КОНСТРУКЦИЙ,
УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ
Пдро/золяцшний
Тепло/золяц/йний
Антикороз/йний
ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНI
РОБОТИ
Систем вентиляцп та
кондицюнування пов/тря
Систем водопостачання та
канал/зацп
ВИДИ ТА УМОВИ БУД1ВНИЦТВА
Види буд/вництва
нове
реконструкция
кап/тальний ремонт
демонтаж
Умови буд/вництва
звичайн/ умови
1НЖИН1РИНГОВ1 РОБОТИ
Генеральнийтдряднику
буд'тництв/
будов житлового /' громадського
призначення
до 9 поверх/в включно
будов та споруд виробничого
призначення
безкранових або обладнаних кран-
балками, адм/н/стративно-
побутових
* * *
О. Г. Курчин
ш
Х ^ Р а ш а
Стор. 1 з 1


← вернуться в Составление смет в Краматорске

special logo
Цена: 0 гривен
В других валютах
Город: Краматорск
Дата: Вторник, 19 Май 2015
Просмотров: 401 разместить в TOP ↑
или посмотреть все контакты


Captcha image

  Похожие объявления:

  Вы смотрели: